MUZIEK | DANS | DRAMA | MEDIA | COMBINATIE | A LA CARTE
Zingen is plezierig

De kinderen leren op een speelse manier nieuwe liedjes. Deze liedjes kunnen passen in een bepaald thema of gewone leuke liedjes zijn.
De liederen worden dan op verschillende manieren gezongen:
luid - stil, met de hele groep - in kleine groepjes, …


Doelgroep: alle leerjaren
Lokaal: grote klas (banken en stoelen opzij)
Met liedjes de wereld rond

De kinderen zingen liederen uit Zuid-Afrika, Japan, Brazilië, Kongo, …
De liederen worden dan op verschillende manieren gezongen:
met de hele groep - in kleine groepjes,vrolijk - droef, …


Doelgroep: vanaf het 3e leerjaar
Lokaal: grote klas (banken en stoelen opzij)
Daar zit ritme in

De kinderen zingen ritmes en spelen de ritmes met percussie-instrumenten en met allerlei ander materiaal. Ze zoeken naar combinaties en nieuwe ritmes. De kinderen maken in groepjes een eigen orkest en eigen composities.

Doelgroep: vanaf het 4e leerjaar
Lokaal: groot leeg lokaal met stoelen (bvb. turnzaal)
We stelen de show

De kinderen combineren dans, zang en drama. In groepjes maken ze een korte voorstelling.
Ze vertrekken vanuit een thema of een lied.


Doelgroep: 3e tot en met 6e leerjaar
Lokaal: groot leeg lokaal (bvb. turnzaal)